O NÁS / ABOUT US

Jsme tým mladých architektů se studijními a profesními zkušenostmi z Nizozemí, Švédska, Itálie a České republiky. Naše práce vychází nejen z našich zkušeností v oboru architektura, ale i studií v oboru dějiny umění a restaurování památek. Zakládáme si na osobním přístupu, rádi se s Vámi sejdeme a představíme se Vám osobně.

We are a team of young architects. Our work not only arises from our architectural education in the Netherlands, Sweden, Italy, and the Czech Republic, but also from our study of art history and monument restoration. We take pride in our personal approach and it would be our pleasure to meet with you in order to personally introduce ourselves.

PETR NACHÁZEL, ING. ARCH.
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 03 637 / REGISTERED ARCHITECT ČKA 03 637
+420 777 030 633
petr@narchitekti.cz

1977 Narozen v Praze, Česká republika / Born in Prague, Czech Republic
1996-2004 ČVUT Fakulta Architektury, Praha / Graduated in Architecture from CTU Prague
2001-2002 Universitá degli studi „La Sapienza“, Roma
2003-2005 FFUK Katedra dějin umění, Praha
2007 Grand Prix architektů v kategorii Novostavba / Grand Prix - National Architecture Award in the category New Construction
2008 Nominace na cenu Miese van der Rohe / Mies van der Rohe Award nomination
2008 Založení kanceláře Nacházel architekti / Established Nacházel Architekti
2013-2014 Vedení ateliéru ZAN na FA ČVUT, Praha / Visiting professor at CTU Prague

ZUZANA NACHÁZELOVÁ, ING. ARCH.
ARCHITEKT
+420 733 544 748
zuzana@narchitekti.cz

1979 Narozena v Praze, Česká republika / Born in Prague, Czech Republic
1998-2006 ČVUT Fakulta Architektury, Praha / Graduated in Architecture from CTU Prague
2001 KTH Architekturskolan Stockholm
2004-2005 TU Delft Faculteit Bouwkunde
2008 Založení kanceláře Nacházel architekti / Established Nacházel Architekti
2013-2014 Vedení ateliéru ZAN na FA ČVUT, Praha / Visiting professor at CTU Prague

ING.ARCH.ŠIMON BIERHANZL
ARCH. LUCA PREZIOSA
ING.ARCH. JANA VICHORCOVÁ
ARCH. ARNON RODRIGUES
ARCH. ALESSANDRO CAIELLO
LUCIE FELDOVÁ
ARCH. ENRIQUE AUNON RAYA
BC. MONIKA JASIOKOVÁ
ARCH. ALBA DE MIGUEL MARTÍNEZ
ARCH. ROCÍO DEL MAR GIL MORENO
ARCH. ANTONIO LUPOI
DAVID NEUHÄUSL
NINA ROJNIĆ
BETTINA MOLL