Přestavba rodinného domu na dvě bytové jednotky, po jedné v každém patře. Nová přístavba vnějšího schodiště navazuje na objem stávajícího domu, umožňuje přístup do bytů a odděluje soukromou zahradu od přilehlé komunikace.

The conversion of a familly house into two apartments, one on each floor of the existing building. A new external staircase is added to give access to the homes and to separate the private garden from the adjacent road.

PRAHA, RADLICE
STUDIE 2009