Dům se šikmou střechou, obývaný pouze v přízemí, v podkroví s hostovskými pokoji. Dům je usazen do třešňového sadu na úbočí skalnatého kopce s krásnými výhledy do okolí. Celý je pokryt šindelovou krytinou. S uplynulým časem se tak bude měnit barevnost domu podle převládajících větrů.

A house where life takes place in the ground floor. The second floor under the sloping roof is reserved for visitors. The house is placed among a set of cherry trees on the foot of a rocky hill that offers beautiful views of the surrounding area. The whole volume is covered with shingle roofing. Gradually the facade will change color according to the prevailing winds.

NOVÁ PAKA
STUDIE 2008