http://www.narchitekti.cz/files/gimgs/th-87_Klokocna01.jpg
http://www.narchitekti.cz/files/gimgs/th-87_Klokocna04.jpg
http://www.narchitekti.cz/files/gimgs/th-87_Klokocna02.jpg
http://www.narchitekti.cz/files/gimgs/th-87_Klokocna03.jpg

Vesnické domy v Klokočné jsou uspořádány kolmo na návesní prostranství s navazujícími pozemky původně zakončenými lánem polí. Z toho vychází úzké a podélné tvary domů s přilehlými zahradami. Navrhované řešení obnovuje původní hmotu domu. Cihly z rozpadlých částí stavení jsou využity na dostavbu domu a plotu v půdorysné stopě zchátralé stodoly. Průchozí místnosti za stávajícím obvodovým zdivem mají přímý výstup do zahrady a v nově postavené části do uzavíratelné lodžie. Venkovský dům se v detailu navrací k některým historickým prvkům, naopak jeho celkové pojetí odpovídá požadavkům moderní rodiny.


The village houses in Klokočná are arranged perpendicular to the village square with attached plots of land, typically bounded by the fields. This is the reason for the narrow and longitudinal shapes of houses with adjoining gardens. Our proposal is returning to the original longitudinal volume of the house. Bricks from the dilapidated parts of the building are used to complete the house and the fence, both following the footprint of the original barn. The walk-through rooms surrounded by the original peripheral masonry have direct access to the garden and in the newly built part to the closeable loggia. The village house returns in detail to original historical elements, however its concept meets the requirements of a modern family.