KANCELÁŘ / OFFICE

Nacházel architekti je architektonická kancelář založená v roce 2008 se sídlem v Praze. Naše činnost zahrnuje kompletní servis v oblasti architektury a projektování. Naše služby nabízíme v českém a anglickém jazyce. Zabýváme se zejména adaptacemi a rekonstrukcemi staveb s důrazem na nalezení vztahu mezi rekonstruovaným objektem a současnou architekturou. Zajišťujeme všechny potřebné projekční fáze od počátečního návrhu, zpracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby, spolupráci při výběru dodavatele stavby až po autorský dozor na stavbě.

Nacházel Architekti is an architectural firm founded in 2008. We are based in Prague, the capital of the Czech Republic and we offer comprehensive services in architecture and design. Our services are available in both the Czech and English languages. We are engaged in the conversion and reconstruction of historic buildings with an emphasis on finding a relationship between the reconstructed object and contemporary architecture. Our office serves and supports our clients through every phase of development: from preliminary designs, applying for zoning and building permits, detailed design services, choosing a contractor, to construction site supervision.