VILA NA KARLOVCE / VILLA NA KARLOVCE
PRAHA, DEJVICE
PROJEKT 2016

Klidná lokalita rezidenčního charakteru. Jižní svah s výhledem na Pražský hrad porostlý krásnými vzrostlými stromy. Do tohoto prostředí navrhujeme novostavbu rodinného domu. Návrh se snaží co možná nejméně ovlivnit své okolí. Pozemek zůstává zarostlým lesem, hmotu domu umísťujeme tak, aby stávající stromy zůstaly zachovány. První podzemní podlaží je vstupní podlaží. První nadzemní podlaží je rozděleno na dvě části, na soukromou ložnicovou a veřejnou obytnou část. Fasáda domu je maximálně prosklená a nabízí tak u obytných místností výhled do všech světových stran. Naopak soukromé prostory jsou orientovány do vnitřního atria, které zajišťuje pocit bezpečí svým obyvatelům. Prostor střechy je zahradou přístupnou z atria obytné části.

A quiet location with scenic residential character. The southern slope of the property overlooks Prague Castle and is covered in lush greenery and dense trees. In this environment, we've proposed a new family home that seeks the least possible impact on its surroundings. The existing trees have been preserved by keeping the land forested and by structuring the house around the greenery. The entrance floor to the home is underground and blends seamlessly into the hillside. The first floor is divided into two parts: a private area of bedrooms and an open-planned living area. Both areas have their own atrium. The private bedroom spaces are oriented towards the internal atrium and provide a sense of security to the home's residents. In contrast, the glass façade of the house offers scenic views in all directions from the living area. A roof top garden is accessible from the living area's atrium.